Kvalitet

Idag kräver framstående företag att deras underleverantörer skall ha ett kvalitetssäkrings-system. Vi ingår i Smurfit Kappa Sverige och har under många år haft ett målmedvetet kvalitetsarbete. Våra kunder ska alltid veta att de kan vänta sig jämn och säker kvalitet i sina kontakter med oss. Vare sig det handlar om förpackningsutveckling, leveranser, kommunikation, eller rådgivning.