Miljö

Ett aktivt miljöarbete är en självklar del av vår verksamhet - strategiskt men också i det vardagliga arbetet. Wellförpackningar är en tacksam produkt ur miljösynpunkt eftersom råvaran är förnyelsebar.

 

Det papper som vi använder till våra förpackningar är till stor del returfiberbaserad, mer än 70 procent består av återvunna fibrer. Förpackningarna kan lätt återvinnas i form av returfiber eller energi. Vi är anslutna till återvinningssystemen på respektive marknad.


Vi följer de lagar och förordningar som påverkar vår verksamhet och strävar efter en öppen dialog med myndigheter och andra intressenter i miljöfrågor.

 

Bild: wellark5.jpg