Slitslådor

Slitslådor är den vanligaste typen av wellemballage. Eftersom en slitslåda i wellpapp är enkel i sin konstruktion är den lämplig som transportförpackning. 

 

Våra maskiner är snabbt omställbara från små till mycket stora format och vi kan därför anpassa storleken på en slitslåda till kundens behov. Det går även att förse slitslådor med tryck i flera färger.    

 

Kontakta oss.

 

Bild: 0200.jpg Bild: 0201.jpg