Emballage i wellpapp

Om du vet vilken verklighet som väntar din låda kan vi på Smurfit Kappa Welltillverkaren ta fram det emballage i wellpapp som bäst motsvarar dina önskemål. 
 

Vet du inte vad du behöver kan vi komma med förslag till olika lösningar.

Kontakta oss.

 

Idérikedom

Smurfit Kappa Welltillverkaren har också möjlighet och att skapa förpackningslösningar för speciella önskemål som t ex varuprover, trycksaksställ, exponeringsställ, material försäljnings-kampanjer etc.